Czym jest LPG?

Silniki pojazdów samochodowych można zasilać różnymi paliwami gazowymi. Paliwa te różnią się zarówno właściwościami chemicznymi, jak i fizycznymi. Pośród najczęściej stosowanych paliw gazowych można wymienić gaz ziemny oraz mieszaninę propanu i butanu. Wymienione gazy przechowuje się w sprężonej lub skroplonej postaci.

Służący do zasilania pojazdów na benzynę skroplony gaz to mieszanka propanu i butanu (LPG – od ang. „Liquified Petroleum Gas”). Ta odmiana gazu charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest odporna na spalanie stukowe, co pozwala na zastosowanie wysokich stopni sprężania w silnikach, które mają zapłon iskrowy. Liczba oktanowa zbliża się do 110 jednostek – da się więc zauważyć, że jest wyższa niż liczba oktanowa używanych teraz paliw benzynowych. Jeśli chodzi o wagę gazu typu propan-butan, to litr tej substancji waży (w przybliżeniu) około 0,5 kilograma.

Wytwarzanie LPG polega na tym, że uzyskuje się go głównie jako produkt uboczny, powstający w czasie rafinacji ropy naftowej – jego ilość w stosunku do przerobionej masy ropy wynosi wówczas ok.2%. Gaz ten można także uzyskać z gazu ziemnego. Cechą charakterystyczną LPG jest przede wszystkim możliwość szerokiego zastosowania – używa się go w przemyśle, rolnictwie oraz chemii. Znajduje także zastosowanie w gospodarstwach domowych – jest to właśnie ten gaz, który zwykle znajduje się w kuchenkach gazowych. Warto także wspomnieć, że butan, będący jednym z jego składników, jest stosowany też w zapalniczkach gazowych. Za pomocą LPG można także zasilać różnego typu pojazdy benzynowe (takie jak na przykład samochody osobowe, dostawcze czy ciężarowe) oraz inne urządzenia, które są napędzane za pomocą silników spalinowych.

W samochodach gaz LPG jest przechowywany w zbiornikach ciśnieniowych, które spełniają rolę zbiornika na paliwo. Jeśli chodzi o zużycie paliwa (w kg/100 km), to jest ono mniej więcej jednakowe dla gazu skroplonego (LPG) i dla benzyny, jednak zużycie wyrażone w litrach na 100 km jest dla gazu większe niż dla benzyny o ok. 10-15%.

Kwestie ekonomiczne

Kwestie ekonomiczne są głównym argumentem za tym, aby korzystać z samochodowego zasilania na gaz. Jeśli porównamy ceny gazu i benzyny to okaże się, że korzystanie z pierwszego z wymienionych paliw jest znacznie bardziej opłacalne. Przykładowo, jeśli założymy, że nasz samochód każdego roku pokonuje trasę około 20 tysięcy kilometrów, to z obliczeń wynika, że instalacja gazowa zwraca się już po czterech miesiącach (czyli po pokonaniu około sześciu tysięcy kilometrów) – spalanie wynosi więc 101/100 km.

 

Aspekt ekologiczny

Porównując paliwo gazowe z benzynowym, warto zwrócić również uwagę na kwestię zanieczyszczania środowiska. Jak wskazują badania, stosowanie paliwa gazowego wiąże się z o wiele mniejszą emisją substancji toksycznych do atmosfery niż w przypadku paliwa benzynowego. W wypadku stosowania napędu gazowego redukcja zanieczyszczeń może osiągnąć około:

• 60% w przypadku tlenku węgla (CO),

• 50% w przypadku węglowodorów i tlenku azotu (HC, Nox),

• 10% w przypadku dwutlenku węgla (CO2).

Jako że w związku z zanieczyszczeniem atmosfery dochodzi do degradacji środowiska naturalnego, zaczęto zwracać większą uwagę na ilość toksycznych składników, znajdujących się w spalinach samochodowych. Ilość wyżej wspomnianych substancji jest ściśle określona przez przepisy (na przykład przez tak zwane EURO 4) i nie może przekraczać granicznych wartości.

 

To powoduje, że od kilku lat producenci samochodów bardziej interesują się możliwościami, jakie dają alternatywne źródła energii, pozwalające dostosować się do obowiązujących przepisów. Wykorzystywanie paliw alternatywnych wiąże się nie tylko z działaniami o charakterze proekologicznym, ale także z tym, że powoli wyczerpuje się ropa naftowa. Zaczęto więc na szerszą skalę stosować paliwa alternatywne, starając się wybierać takie, które mają podobną wartość opałową, a jednocześnie cechują się mniejszą emisją toksycznych składników i są tańsze. Wymienione cechy posiadają jedynie niektóre paliwa gazowe – najpopularniejszy wśród nich jest zdecydowanie płynny propan-butan (LPG), którego używa się do napędzania silników. Stosunkowo duże powodzenie LPG wiąże się z tym, że ma on stosunkowo niską cenę, a przy tym koszty potrzebnej do jego używania aparatury zasilającej nie są wysokie.

 

Ciekawostka

W wypadku starszych modeli samochodów, kwestie ekologiczne odgrywają bardzo dużą rolę. We Włoszech zwyczajowo organizuje się specjalne promocje, które umożliwiają refundację kosztów montowanej w starszych samochodach instalacji LPG. Promocja ta wiąże się z następującymi kosztami:• 50 % kosztów instalacji LPG pokrywa państwo,

• 20% wartości znajduje się po stronie producentów,

• 10% wynosi warsztat montujący.

Klient ma więc szansę na uzyskanie refundacji kosztów instalacji LPG w wysokości 80%.