Autor: admin

Co tvoří instalaci LPG ?

Instalace plynu v autě nevypadá vždy stejně. V závislosti na technických parametrech vozidla (motoru), se může skládat z většího či menšího počtu prvků. Mezi další komponenty systému patří, např. lubrifikace nebo emulátor benzínu. V základním provedení však instalace zahrnuje:

zczegoskladasieinstalacjalpg

  1. Nádrž - Může být namontována v místě toroidní rezervního kola, a tímto šetří místo v kufru. Kapacita je od 28 do zhruba 39 litrů plynu. Druhou možností je válcová nádoba - také namontována v kufru. Kapacita tohoto typu kontejnerů dosahuje až 120 litrů. Třetí možností je nádrž namontována pod auto.
  1. Infuze - slouží k plnění nádrže. Může být namontována na různých místech. Většinou na benzinové nádrže aneb v nárazníku. Existují i další místa, ale doporu ujeme zmíněné dvě řešení.
  1. Multivalve - skupina ventilu, která zajišťuje správné fungování instalace LPG a její bezpečné použití.
  1. Reduktor – zodpovídá za průchod plynu z kapaliny do plynného stavu. Za tímto účelem palivo se ohřívá horkou kapalinou z chladicího systému motoru.
  1. Vstřikovače - Díky vstřikovačům se do motoru (podle spotřeby) dostane správná dávka paliva. U většiny vozidel lze s úspěchem použít toto řešení.
  1. Digitální řídící jednotka - Jejím úkolem je řízeni provozu celé plynové instalace, úprava složení směsi, čtení dat ze senzorů a ohřívání vstřikovačů, apod. Nejnovější takové jednotky dokážou dělat velmi výkonné funkce a nejdou popsat v několika větách.
  1. Přepínač plyn-benzin - Jak již název napovídá, jedná se o přechod na jiné palivo. Místo instalace závisí na preferencích klienta. Nejnovější digitální přepínače plní mnoho funkcí od výběru signalizací optického a akustického režimu, fungování až indikaci hladiny plynu ve vozidlech.
  1. Filtry fází těkavé a kapalinové – zodpovídají za odstraňování nečistot z paliva. Nejčastěji jsou umístěné v přímé blízkosti regulátoru.
  1. Snímač plynového tlaku (senzor vakua) - může být instalován samostatně nebo v kombinaci s digitální řídící jednotkou. Je nezbytný pro správné fungování každého motoru. Zodpovídá za udržování správného tlaku paliva. U vozidel bez plynu se takové senzory take nacházejí.

 Výše zmíněné díly vystupují u každé plynové instalace, ale podle generaci instalace mají různé charakteristické prvky, kterých tady nepopisujeme.

Tagi:

O autorze