Autor: admin

Kolik stoji periodycká revize instalace LPG a jaký je její rozsah?

przegladPeriodické revize plynové instalace LPG prováděné v naší firmě jsou placené. Přehled stojí cca 1300,00 Kč. Proč cca? Vzhledem k tomu, že náklady může zvýšit například tankování plynu – za předpokladu, doslova pár litrů. Rovněž náklady na servis mohou být vyšší vzhledem k nutnosti náahrady některých dilů vozidla, které nejsou přímo spojené s instalací LPG nebo komponentů, na které neplati záruka.

Nabízíme výrazné až 50% slevy revizi!!! Podrobnosti ve složce: Současné Slevy.

Během takové prováděné revize jsou následující činnosti: řízení výkonu regulátoru, účinnost plynových vstřikovačů a řádný provoz regulátoru systému LPG, řízení spojeni a stavu plynových potrubí a kontrola těsnosti, výměna vzduchového filtru, filtru z těkavé a kapalinové fázi, čištění elektromagnetických regulátorů a kontrola plynového ventilu a případné úpravy systému zapalování (za poplatek), kontrola a případné korekce řídicí vstřikovací mapy účinnosti na regulování plynu v plynové nádrži, jakož i dohled nad správnou náplň samotné nádrže.

Tagi:

O autorze