Autor: admin

Jak LPG ovlivňuje životní prostředí?

ecoJak bylo uvedeno v testech, použití plynného paliva LPG je spojeno s mnohem nižší emisí toxických látek do ovzduší než v případě benzínového paliva. V případě LPG snížení emisí znečišťujících látek činí 60% v případě oxidu uhelnatého (CO), 50% v případě uhlovodíku a oxidů dusíku (HC, NOx) a 10% v případě oxidu uhličitého (CO2).

U starších automobilů hraje velmi významnou roli ohled na životní prostředí. V Itálii se tradičně pořádají speciální akce, které umožňují návrat nákladů na předělání starších automobilu na LPG. Tato podpora zahrnuje tyto náklady: 50% nákladů na LPG je vráceno státem, 20% výrobcema a 10% montážní dílnou.

 Vzhledem k tomu, že v souvislosti se znečištěním ovzduší dochází ke zhoršování životního prostředí, věnuje se větší pozornost množství toxických látek obsažených v automobilovém výfuku. Množství výše uvedených látek je přísně stanoveno zákonem a nesmí zde překročit uvedené hodnoty.
Tagi:

O autorze